Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Lady Sommelier Ewa Relidzyńska z siedzibą w Warszawie przy ul. Studenckiej 35/9 (e-mail: relidzynskaewa@gmail.com; telefon: 502-696-464).

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów bezpośredniej komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej RODO. Jednocześnie informujemy, że prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest kontakt z Klientem.

Ponadto za odrębnie wyrażoną zgodą Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania informacji marketingowych, w tym oferty  drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dodatkowo w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na otrzymywanie Newslettera będziemy wykorzystywali podany przez Pana/Panią adres mailowy w celu przesyłania  informacji handlowych drogą elektroniczną o produktach lub usługach firmy.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzanie nie dłużej, niż jest to konieczne do odpowiedzi na zadane pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych lub handlowych drogą elektroniczną  – Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do czasu cofnięcia zgody.

Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Ponadto informujemy, że posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje również Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób niezgodny z prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.